Suunnittelu

Suunnittelun toimeksiannot voivat sisältää kohteen esisuunnittelun vesilähdeselvityksineen tai valmiin kokonaissuunnittelun. Suunnitelmat laaditaan aina noudattaen asiaan kuuluvia, voimassa olevia, lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Asennus

Asennustoimintamme kattaa pienimuotoisesta korjaustoiminnasta aina vaativiin ja suuriin kokonaistoimituksiin asti. Toimitamme kohteemme aina käyttökuntoon saatettuina ja tarkastuslaitoksen hyväksyminä. Asennustoiminnassamme käytämme vain käyttötarkoitukseensa hyväksyttyjä laitteita ja materiaaleja. Asennusten edistyminen aikataulussa ja muiden rakennustöiden edistymisen rinnalla on yksi toimintamme kulmakivistä.

Huolto ja kunnossapito

Toimintamme sisältää kohteiden asetusten mukaisten kunnossapito-ohjelmien laatimisen. Lisäksi koulutamme päivittäisiä käyttäjiä laitteistojen oikeaoppiseen käyttöön. Vain oikea-aikainen ja ammattitaidolla suoritettu kunnossapito takaa järjestelmien toimivuuden. Suoritamme ja aikataulutamme puolestanne laitteistojen asetusten vaatimat huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet.

 

 

Tutustu rautaisiin ammattilaisiimme Yhteystiedot -sivulta